středový blok

Kouzlo správného středového blokování je v různých aspektech a přesun je jen jeden z mnoha. Velmi důležité je, aby blokař svýma rukama neustále kontroval prostor nad sítí a mohl kdykoliv během přesunu zasáhnout. U hráčů, kteří mají výrazně přes dva metry mi přesun bokem připadal skoro lepší než během. Při soupeřově rychlé  hře a nutnosti kontrolovat hru svého středového protivníka se posun úkrokem jevil jako způsob, který dovoloval mít ruce stále nad páskou a u soupeře. V každém případě byla plocha rukou níže než u „běhu“ , ale byla stabilnější a vydržela v daném prostoru déle. Samozřejmě, že výška bloku je důležitá, jenže rychlost při rychlé hře do kůlů je taktéž důležitá a každé nadražení míče je vítězstvím bloku. Ovšem zkušenost nám velí, že nejdůležitějším aspektem blokování je rychlost rozhodování a tedy čtení hry. Druhým nejdůležitějším aspektem je právě schopnost správného nasazení rukou přes síť. Pohyb nohou je v tomto případě až to druhé. Vše ovšem platí pouze při určité délce blokaře. Říká se, že technika je jenom jedna. Což je samozřejmě pravda. Pravda také je, že jsou i výjimky, které tuto pravdu potvrzují. Rozhodující je vždy výsledek a tedy úspěšnost dané činnosti. U bočního přesunu platí, že to až takový prohřešek proti technice není, pokud hráč disponuje somatickými předpoklady.