blok


TAKTICKÉ ASPEKTY
Provázanost techniky a taktiky
Spojitost taktiky a techniky je u této činnosti ještě zásadnější než u kterékoliv jiné: prvním důvodem je fakt, že pokud hráč nemá cit pro časování bloku, výběr místa a odhad na útok soupeře, k žádnému bloku ani nedojde a správnost techniky nemůže být ani nijak ověřena. Druhým důvodem je to, že blok je velmi často činnost, na níž se podílejí dva i tři hráči najednou. Tím vstupuje do hry kromě techniky a taktiky též smysl pro harmonii ve sladění pohybu se spoluhráčem. Hráči musí být mezi sebou domluveni na strategii blokování a znát zásady platné pro úspěšný blok.

Vybrané názory na některé otázky z oblasti taktiky blokování
Jak se dočteme v rubrice o technice blokování, rozdělujeme činnost blokujícího hráče na:
• Výchozí postavení
• Střehový postoj
• Blokařský přesun
• Výběr místa odrazu a načasování bloku
• Vlastní blokařskou akci
• Dopad
Popis je podrobně popsán tamtéž, na tomto místě se dotkneme tématu, o němž se nejvíce diskutuje a má pro trénink techniky blokování mládeže zásadní význam. V době, kdy hráči stále zvyšují svůj dosah ve výskoku, razanci a dokonalost útočných úderu, význam blokování stále roste. Na blokujícím hráči zůstává mnoho úkolů, které musí během krátkého časového úseku vyřešit.
Nejdůležitější je místo blokování: blokující hráč se musí při výběru místa odrazu na blok rozhodovat na základě těchto skutečností: vzdálenost nahrávky od sítě, výška nahrávky, směr a rychlost rozběhu smečaře, kterou paží smečař útočí a pohyb útočící paže ve vztahu k míči. Blokař musí herní situaci analyzovat dříve, než se rozhodne blokovat.
Blok součást obrany: jedním z důležitých aspektů blokování je pocit sounáležitosti k dalším blokujícím hráčům i hráčům v poli. Blokař musí pochopit, že „sáhnout si na míč“, není vždy prioritním úkolem bloku. Trenéři musí posilovat vědomí blokujících hráčů, že úspěšná obrana v poli za dobře zorganizovaným blokem je těž úspěchem blokujících hráčů. Úlohou středových hráčů je nutit krajní blokující hráče, aby jim výběrem místa bloku na okraji sítě umožnili být úspěšnými při blokování diagonálních úderů smečařů.
Hráč musí hledat i sám: jak bude ještě zmíněno dále, je důležitým faktorem pro úspěch vlastnost „chtít zablokovat“. S tím souvisí i schopnost sebezdokonalování v oblasti blokování. Tím je myšleno to, že nejen technika a organizace obranné hry družstva jsou tím konečným cílem vývoje v oblasti blokování. Hráč se musí učit sám se vyvíjet, ověřovat si své záměry a sám sebe se ptát: „Proč jsem nebyl úspěšný?“ a to i v případě, že se ho na to neptá někdo jiný. Neúspěch na bloku není tak patrný (je více anonymní), proto musí hráč hledat také sám.

Nepodceňovat péči o ruce a prsty
Cílem zařazení výše uvedeného textu je upozornit trenéry, kteří se s podobnými zraněními každodenně setkávají a jsou nuceni řešit jejich následky, že léčba těchto velmi častých poranění se nedá podcenit. Aby nevznikaly zmíněné trvalé následky, je nutné léčbu podobných zranění konzultovat s odborníky a neuspokojit se vždy jen s tradičními a běžně užívanými postupy.