nahrávka

NAHRAVAČ -  je dirigent, kouč na hřišti. Posuzuje aktuální stav svých spoluhráčů, a rovněž odezírá a dekóduje hru soupeře. Přitom všem musí citlivě reagovat na pokyny trenéra. Vedle toho všeho hledá nejlepší způsob, jak přehrát soupeře. V případě, že nereaguje citlivě na pokyny trenéra, může být vystřídán. Z toho vyplývá: musí umět vnímat hru jako celek a odhadnout, kdy a jakým způsobem burcovat smečaře „když se láme chleba“, což klade značný nárok na distribuci pozornosti.  Nahrávač je perlou systému, i když ho často zastiňují excelentní smečaři. Přesto jeho pozici považujeme za klíčovou, protože udává ráz hry a umožňuje ji. Opravdový, přirozeně herně uvažující nahrávač se těžko hledá. Dlouho zraje – zejména proto, že musí umět nakládat s rizikem. Míra rizika je nutná k velkým vítězstvím. Hra na hranici rizika je zrádná a ošidná, udržet ji v míře úspěšností je obtížné. Extrapolace probíhá mezi dvěma pojmy: zbabělostí – furiantstvím. Odvaha a odolnost na stres, zejména na dlouhodobou zátěž, psychická vyrovnanost a porozumění pro spoluhráče jsou předpoklady pro taktické a strategické vnímání hry. Toto je velmi obtížné a klade to vysoké nároky na předpoklady nahrávače a jejich rozvoj (od mladého nahrávače k vrcholovému nahrávači)

 

Předpoklady nahrávače z pohledu psychologa:

  • Přirozený koordinovaný pohyb ( smysl pro rytmus)
  • Temperament (typ reakce, odhalí ho hudba, včetně schopnosti uvolnit se)
  • Kombinační schopnosti (úvahy o celku a částech hry)
  • Odvaha, odolnost, sveřepost a zarputilost
  • Rozvážnost (smysl pro odstup k věcem, potřeba zrání, vzniká po delší době)
  • Prostorové vidění, orientace v prostoru, obrazová paměť (na postavení)
  • Empatie (vcítění)
  • Dominantní osobnost s přirozenou autoritou (konflikty a síla ke zvládnutí smečařů)