SCHŮZE

02.10.2015 21:39

 

Výkonný výbor spolku

 

TJ Sokol Malšovice

 

se sídlem Hradec Králové, Úprkova 31/43, PSČ 500 09, IČ: 42194008,

spisová značka L 619 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,

 

svolává

 

v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen OZ)

 

ČLENSKOU SCHŮZI,

 

která se bude konat

 

dne 22. 10. 2015 od 19:30 hodin v restauraci U Čechů, Úprkova 31/43, Hradec Králové

 

 

POŘAD JEDNÁNÍ

 

1.          Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti členské schůze, schválení jednacího a hlasovacího řádu členské schůze, volba předsedy členské schůze, zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů a ověřovatelů zápisu.

Návrh usnesení:  Členská schůze schvaluje jednací a hlasovací řád členské schůze, volí předsedu členské schůze, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Zdůvodnění: § 253 zákona 89/2012 Sb., OZ.

 

2.          Schválení stanov spolku.

Návrh usnesení:  Členská schůze schvaluje stanovy TJ Sokol Malšovice, z.s.

Zdůvodnění:   Zákon 89/2012 Sb., OZ.

 

3.          Volba výkonného výboru

Návrh usnesení:  Členská schůze schvaluje počet členů Výkonného výboru 5 (pět) a volí členy výkonného výboru.

Zdůvodnění:  Rozhodování o počtu členů Výkonného výboru a jejich volba je v působnosti Členské schůze

 

4.          Volba kontrolní komise

Návrh usnesení: Členská schůze volí členy kontrolní komise.:

Zdůvodnění:  Volba členů kontrolní komise je v působnosti Členské schůze

 

5.          Závěr